Reklamace a vrácení zboží

Reklamační řád a vracení zboží se řídí platnými Obchodními podmínkami.

Reklamační řád:

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady neodstranitelné

d) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

e) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

f) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách.

Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof

Vrácení zboží:

  1. Prosím, dejte nám vědět na emailovou adresu betulin@betulin.cz nebo zavolejte na +420 771 11 90 90 do 14 dnů od převzetí zboží.
  2. Vyplňte odstoupení od smlouvy a společně s vráceným zbožím ho zabalte do obálky nebo krabice.
  3. Zásilku odešlete Doporučeně/PPL na adresu: Betulin s.r.o. – Vrácení zboží, Slezská 874/36, Praha 2, 120 00 Praha 2-Vinohrady
  4. Do týdne od doručení zásilky vás budeme obratem kontaktovat a domluvíme další postup

Vzor Odstoupení od smlouvy  zde.