Betulin vodní frakce

Betula Protektor

Krátký popis

Betulin je nerozpustný ve vodě, velmi málo rozpustný v olejích, což ztěžuje jeho použití při výrobě potravin a kosmetiky. BetulaFarm nabízí doplněk BetulaProtector, ve kterém je betulin ve formě jemně disperzní suspenze extraktu z březové kůry ve vodě.

Doplňková látka „Betula Protektor“ je po smíšení kapalina barvy bílé až po béžovou, při skladování je kapalina rozvrstvená, po míchání je obnovena homogenita. Přípustnost malého množství betulinových aglomerátů (extrakt z březové kůry) je povolena.

Doporučení pro použití:

Potravinářská přídatná látka „BetulaProtector“ je určena k obohacení potravinových výrobků a surovin pro kosmetiku.

Pro obohacení potravinářských výrobků betulinem se vypočtené množství BetulaProtector ve výrobním procesu mísí s hotovou surovinou.

Pro obohacení betulinem a zlepšení stability kosmetiky se vypočítané množství přísady BetulaProtector smísí s vodnou fází při výrobě kosmetiky.