Betulin březový extrakt

Betulin

Betulin je krystalická organická látka objevená T.E.Lovitzem v bříze a také je obsažena v březovém dehtu.

Betulin: vzorce C30H50O2 je bez zápachu, schopný sublimace v krystalech; teplota tání 258 ° (podle Gaussmanna); ve vodě je nerozpustný, ale poměrně dobře rozpustný ve vroucím alkoholu, etheru, chloroformu a benzenu.

Je to bílá pryskyřičná látka, která vyplňuje dutiny buněk kůry břízy a tím jí  dává bílou barvu. Jako součást březové kůry je betulin nezbytný k ochraně dřeviny před škodlivými faktory životního prostředí: slunečním zářením, bakteriemi, houbami, viry a hmyzem.

Extrakt z březové kůry z BetulaFarm je krémově zbarvený prášek s mírným příjemným zápachem, chuť je slabá, příjemná, hořká. Obsah betulinu v extraktu je vyšší než 90%.

Doporučení k použití

Březová kůra extrakt (betulin) pro použití v potravinářském průmyslu k obohacení potravin, jako složka při výrobě biologicky aktivních přísad do potravin, stejně jako suroviny při výrobě kosmetických přípravků.

Extrakt z březové kůry (betulin) není rozpustný vodou, ale může být rozpuštěn v alkoholech a tucích. Na základě těchto vlastností může být betulin zaveden do produktů jedním z následujících způsobů:

  • ve formě prášku – přímo betulinu v pevné fázi;
  • jako směs suchých složek (například jako směs betulinu s moukou v obohacování pekařských výrobků);
  • ve formě tukové suspenze (například jako směs betulinu s mléčným tukem při obohacování mléčných výrobků – mléka, kefír, tvaroh);
  • ve formě směsi vypočteného množství betulinu s konečným produktem (například s tvarohem, rostlinným olejem);
  • ve formě suspenze v produktu obsahujícím alkohol.